I skolehverdagen setter vi av tid til morgensamlinger med andakt, og på fritiden gir vi frivillig tilbud om bibelgrupper, bønnemøter og møter. Vårt kristne ståsted preger undervisningen og skolelivet forøvrig. Vi er også en av to folkehøgskoler som har egen skolepastor tilgjengelig for samtale.

Staben ved skolen har sin forankring i ulike kristne sammenhenger og menigheter. Det mener vi selv representerer en styrke som skaper et godt utgangspunkt for fellesskap, miljø og kultur som omfavner alle uavhengig av ståsted.

På fellestur til Uganda får vi bety en positiv forskjell

På fellestur til Uganda får vi bety en positiv forskjell

GT20 er skolens ukentlige, elevstyrte gudstjeneeste

GT20 er skolens ukentlige, elevstyrte gudstjeneeste

Helt siden skolen ble etablert har den vært preget av ønsket om å lindre nød hos de som har det aller vanskeligst. Dette ble tydeliggjort da Stiftelsen Evangeliesenteret overtok driftsansvaret for skolen på vegne av pinsemenighetene i 2012. Evangeliesenteret bruker i dag ikke Helgeland Folkehøyskole til rehabilitering. Skolen er deres bidrag til å bygge gode holdninger og verdier i ung alder, og legge grunnlaget for en kristen tro som tåler livet.

Gjennom et år hos oss vil du bli utfordret til å bety noe positivt for flere enn deg selv. Vi engasjerer oss i bistandsprosjekter, i å gjøre gode gjerninger og i praksisarbeid i menigheter og andre kristne sammenhenger.