Skolerute

Skoleruten som presenteres her er veiledende. Vi vet av erfaring at både vær og føre, elevens ønsker og spennende muligheter som dukker opp underveis kan medføre endringer i de planene som vi legger både før og etter skolestart.

August

 • 17. Skolestart

 • 31. Frilørdag

September

 • 28. Frilørdag

Oktober

 • 19. - 27. Høstferie

November

 • 23. Frilørdag

Desember

 • 20. Juleferie

Januar

 • 7. Skolestart

Februar

 • 6. - 16. Vinterferie

Mars

 • 30. Frilørdag

April

 • 3. - 14. Påskeferie

Mai

 • 15. Skoleslutt

Timeplan

timeplan.jpg