Led

Et år for deg som har gått folkehøgskole eller bibelskole og vil utvikle deg som leder.

På LED utvikler du deg selv samtidig som du utvikler andre. Du inngår som en del av teamet på skolen sammen med skolens personale, samtidig som du er elev og tar del i et tilrettelagt ledertreningsopplegg. Du er en viktig brikke for at årets elever skal få et like bra år som det du har hatt.

Elever på Led blir enten plasser på en linje eller får en utvidet og friere rolle med fokus på miljøarbeid.

 
Grillhytta er mye brukt til aktiviteter og som et samlingspunkt

Grillhytta er mye brukt til aktiviteter og som et samlingspunkt

DENNE LINJEN PASSER FOR:

Dersom du allerede har gått et år på en folkehøgskole eller en bibelskole og vil bidra til at andre får et like bra år som deg i et godt kristent miljø er det et godt utgangspunkt. Vi har begrenset med plasser på Led, og de som søker må beregne å framskaffe referanser og stille til intervju.

Stippedans

Stippedans

Aktuelle temaer i undervisningen

  • Kristent lederskap

  • Prosjektplanlegging og gjennomføring

  • Teamwork

  • Troslære

Elevene på “Led” bidrar ofte med valgfag

Elevene på “Led” bidrar ofte med valgfag

Aktiviteter og turer

  • Linjeturer dersom du er tilknyttet en linje

  • Helgelandstur

  • Lofoten

  • Tre uker i Afrika mot egenandel