Helgeland Folkehøyskole er «all inclusive». Skolepengene inkluderer linjekostnader, reiser i Norge og utlandet, rom, mat og alt som er nødvendig for et godt folkehøgskoleår.

Et år på Helgeland Folkehøyskole koster kr. 118 000,- Prisen dekker alle reiser, materiell og utstyr, kost og losji på dobbeltrom – egentlig alt du trenger som elev med unntak av lommepenger. På reise- og transportdager må du ordne mat selv. Der hvor det er mulig vil skolen tilrettelegge for matpakkesmøring.

Du må selv ta med personlig utstyr som sekk, ski, klær, personlig instrument og lignende. Nærmere informasjon om dette sendes ut i velkomstbrev til de som takker ja til skoleplass. Du må også ha reiseforsikring som er gyldig for de aktivitetene du deltar på gjennom skoleåret.

Vaksiner og kostnader til pass og visum er ikke inkludert i prisen. Dersom du har behov for enkeltrom tilkommer det et tillegg i prisen på kr. 5 000,-

Tilpasset kost for allergikere er inkludert i «all inclusive» prisen. Her kan du lese mer om maten vår.

Du betaler innmeldingsavgift på kr. 2 000,- som bekreftelse på at du tar imot skoleplassen. Dette beløpet refunderes ikke dersom du senere velger å si fra deg plassen. 

Betalingsplan

 Betalingsfrist (14 dager etter fakturamottak)  Sum
 Tar plassen  Kr. 2 000,-
 20. august  Kr. 13 111,-
 20. september  Kr. 13 111,-
 20. oktober  Kr. 13 111,-
 20. november  Kr. 13 111,-
 20. desember  Kr. 13 111,-
 20. januar  Kr. 13 111,-
 20. februar  Kr. 13 111,-
 20. mars  Kr. 13 111,-
 20. april  Kr. 13 111,-

Lån og stipend

Som folkehøgskoleelev kan du søke om lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. Du får ca. kr. 110 000,- i stipend og lån. Av dette blir ca. kr. 44 000,- omgjort til stipend når skoleåret er fullført.

For mer informasjon se: www.lanekassen.no