Disippelliv

Disippellivet handler om å leve det gode livet som Jesu etterfølger.

Vi kombinerer solid bibelundervisning med praksis og sunne og positive aktiviteter. Derfor blir ingen uker like, og det er ingen begrensning for hvilke gøye ting vi kan hive oss igang med.

Gjennom et år på Disippelliv tror vi du vil oppdage og utvikle det potensialet som Gud har skapt deg med. Vi drømmer om at du skal bli tryggere på deg selv og på troen og finne dine nådegaver og din tjeneste. Vi ser på hva det vil si å følge Jesus, og hvordan livet sammen med Ham kan være spennende og samtidig fylt med glede, fred, håp og kjærlighet.

Gjennom året vil du blir utfordret til å leve for flere enn deg selv, og til å bety en positiv forskjell for andre mennesker. Det gjør du både i skolehverdagen og gjennom ulike aktiviteter på linjen.

 
RIB tur på Helgelandskysten er en populær aktivitet

RIB tur på Helgelandskysten er en populær aktivitet

DENNE LINJEN PASSER FOR:

Deg som er glad i det gode liv, har det gøy sammen med andre, vil bli bedre kjent med Jesus og vokse i troen på Han. På Disippelliv har vi det gøy samtidig som vi lærer, finner våre nådegaver og blir bevisst på vårt kall og vår tjeneste. Dette er linjen med Jesus i sentrum og livet som arena, som også gir konkurransepoeng til høyere utdanning (2 poeng). På denne linjen får du en fin balanse mellom klasseromsundervisning, lett turliv og møter med mennesker i ulike livssituasjoner.  

Grundig bibelundervisning

Grundig bibelundervisning

Aktuelle temaer i undervisningen

 • Å kjenne Gud

 • Jesu liv

 • Den Hellige Ånd

 • Bønn, lovsang og tilbedelse

 • Evangelisering

 • Misjon og bistand

 • Barne- og ungdomsarbeid

 • Det ondes problem

 • Bibelens bøker

 • Fremtiden, de siste tider

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, leir, diakonalt arbeid og barne - og ungdomsaktiviteter

 

Fordeling av aktiviteter

Alle på linjen får tilbud om å ta brattkort

Alle på linjen får tilbud om å ta brattkort

turer

 • En ukes linjetur til Israel

 • Turer ved verdens vakreste kyst, Helgelandskysten

 • Tur til Tromsø

 • Tur til Oslo

 • Survivaltur

Aktiviteter

 • Brattkort og klatring

 • Grottetur

 • Rafting

 • Hundekjøring

 • Fengselsbesøk

 • Bønn og lovsang

 • Praksis hos Evangeliesenteret

 • Praksis i lokale menigheter

 • Kajakk

 • Lett friluftsliv

 • Ski

 • Skøyter

 • Basseng