Andreårselever skoleåret 2019-2020

Øverst fra verste: Mette Støyva, Jon Vegard Ladehaug, Mathias Håpnes Landmark, Ingeborg Børve Skjold, Suzanne Mari Rommetveit, Olav Erland, Sara Helen Romarheim, Tonje Fidjeland, Daniel Malde, Amalie Spurkeland og Kristne Flåten.

Øverst fra verste: Mette Støyva, Jon Vegard Ladehaug, Mathias Håpnes Landmark, Ingeborg Børve Skjold, Suzanne Mari Rommetveit, Olav Erland, Sara Helen Romarheim, Tonje Fidjeland, Daniel Malde, Amalie Spurkeland og Kristne Flåten.

Andreårselevene er en viktig ressurs på mange folkehøgskoler. På Helgeland er de et viktig bidrag til å skape et godt, kristent miljø i tillegg til at de har ulike ansvarsområder og oppgaver. Vi er takknemlige for at vi har et kvalitetsteam av «stipper» som vil bidra til at også neste skoleår blir et positivt minne for livet.

Redvald Hjulstad