Survivaltur

1.-3. november sendte vi elevene på survivaltur på Helgelandskysten. De ble delt inn i grupper som ble sluppet av på forskjellige steder for å overleve uten penger og mat i to døgn.

For noen ble det to lange døgn med litt kjeks som eneste føde. For andre ble det litt høyere standard på matfatet, og noen fikk til og med spise lunsj med ordføreren på øya de besøkte.

Underveis skulle alle gruppene løse forskjellige oppgaver som satte både kreativitet og teamsamarbeidet på prøve. Resultatet ble presentert for en jury som ga tommel opp og var imponert over innsatsen til alle gruppene.

Redvald Hjulstad